۳۰

مهر۱۳۹۶

یکشنبه

امام خمینی
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کوي‌اش را چو جان خويشتن دارم

پیوندهای مفید

دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

مجلس شورای اسلامی

طرح ها و پروژه ها

رادیو مجلس


پیوندها

فراخوان

خیر مقدم

حضور شما را در این بخش گرامی می داریم.

فراخوان تکمیل بانک اطلاعات منابع انسانی (باما) شهرستان های کاشان – آران وبیدگل ویژه شاغلین مراکز دولتی و غیر دولتی

این فراخون در جهت تکمیل بانک اطلاعات منابع انسانی شهرستان های کاشان- آران و بیدگل به انجام می رسد.

تهیه بانک اطلاعات منابع انسانی برای تحقق چهار هدف انجام می شود.

۱- شناسایی نیروهای شهرستان ها در سازمان ها و مناطق مختلف

۲- تهیه کتابچه ای جهت معرفی نیروهای منطقه به مدیران کشوری و حمایت از این نیروها

۳- پیگیری مصوبات و امور مربوط به شهرستان ها در سازمان های مربوطه جهت سرعت بخشیدن به روند اجرایی شدن این مصوبات

۴- استفاده از این نیروها به عنوان مشاور در امور تخصصی مربوط به آن سازمان ها

دبیرخانه بانک اطلاعات منابع انسانی (باما) شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

 

پیام یا سوال خودتان را برایمان بفرستید.

* indicates required field